mediation utrecht
Contact

Wat is mediation?

Mediation is een methodiek waarbij de partijen die met elkaar een conflict hebben de gelegenheid krijgen om weer met elkaar in gesprek te komen. Het voordeel van mediation is dat de partijen zelf hun eigen oplossingen bedenken.
Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Om zo vanuit de werkelijke belangen tot een gezamelijk gedragen en voor iedereen tot een optimale besluitvorming te komen.

Kenmerken van mediation zijn

  1
 • De partijen beschikken zelf over de inhoud en hun oplossing/uitkomst.
 • 2
 • U komt vrijwillig, u kiest er bewust voor om te proberen er onderling uit te komen.
 • 3
 • Alles wat u tijdens de mediation afspreekt blijft vertrouwelijk, tenzij u onderling anders afspreekt.
 • 4
 • Toekomstgericht
 • 5
 • Als u namens een organisatie spreekt, hebt u voldoende mandaat om bindende afspraken te kunnen maken.
 • 6
 • Er moet onderhandelingsbereidheid zijn (partijen zijn bereid om er samen uit te komen) en onderhandelingsruimte zijn (partijen moeten elkaar iets te bieden hebben).
 • 7
 • Vrijblijvend. U bent pas gebonden aan afspraken als u die in een schriftelijke overeenkomst aan het einde van de mediation vastlegt.
 • 8
 • De mediator faciliteert het proces, reguleert de communicatie tussen de partijen
 • 9
 • De mediator is neutraal (de mediator heeft geen belang bij een bepaalde uitkomst) en doet niets wat de autonomie van de deelnemers te zeer ondermijnt, dus niet probeert het proces in een bepaalde richting te sturen, maar zich zoveel mogelijk buiten de inhoud van het conflict houdt. Ten einde het principe van zelfbeschikking door de deelnemers te kunnen garanderen.
 • 10
 • De mediator is meervoudig partijdig wat betekent dat de mediator om beiden partijen even betrokken is.

Voordelen van mediation

 • Tijds-en kostenbesparing.
 • Behoud van zakelijke relaties.
 • Focus op belangen en toekomst i.p.v. juridische standpunten en het verleden.
 • Een oplossing waarover partijen zelf controle hebben.
 • Leidt minder snel tot verharding in de relatie met de andere partij.
 • Win-win: aangezien er geen verliezers zijn omdat het om een gezamelijke oplossing/uitkomst gaat.