Mediation Kosten
Contact

Kosten

Overbrugbaar Mediation biedt u een gratis intakegesprek aan, doorgaans een half uur tot een uur. Tijdens die intake wordt meer informatie over mediation verschaft en kunt u bepalen of u van de diensten van Overbrugbaar Mediation gebruik wilt maken. Ook wordt een inschatting gemaakt van de duur en van het mediationtraject en de kosten.
Het honorarium wordt berekend volgens een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten gelijkelijk door partijen gedragen. Bij arbeidsconflicten is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt.

Het intakegesprek is gratis en daarna wordt een standaard uurtarief van
€125,00 per uur excl btw. gehanteerd.
Bij een evenredige verdeling is dat € 62,50 per partij (bij twee partijen).