Contact

Mediation bij echtscheiding

De keuze om te gaan scheiden gaat meestal niet over één nacht ijs. De periode voorafgaand aan de keuze om uit elkaar te gaan is vaak moeilijk en emotioneel. Het vinden van goede oplossingen voor allebei is daarbij van wezenlijk belang, met name als er kinderen bij betrokken zijn. Er dienen vele afspraken te worden gemaakt over de nieuwe situatie. Mediation biedt de mogelijkheid om de scheiding te regelen op een wijze die recht doet aan de belangen van beide partijen.

Stappenplan

  1. De scheidingsmelding. De scheidingsmelding is de basis, waarmee formeel wordt vastgesteld dat je de scheiding definitief door wil voeren. Aan deze stap moet eerst voldaan zijn voordat je verder kan met de volgende stappen.
  2. Het ouderschapsplan. Bij deze stap staan de kinderen centraal. Je gaat als ouders samen in gesprek over de belangen van de kinderen. Bij het ouderschapsplan komen verschillende afspraken aan de orde. Het gaat dan over afspraken met en over de kinderen, omgangsregelingen, wel of geen co-ouderschap, wel of geen alimentatie. Deze afspraken leggen we vast in het ouderschapsplan, dat bij het echtscheidingsconvenant wordt toegevoegd.
  3. De boedel en financiële regelingen. In dit laatste onderdeel komen de overige praktische en financiële zaken aan bod. Door dit als laatste te doen, voorkomt u het risico dat onenigheid, die hieruit kan voortkomen, invloed heeft op de twee eerste fases. Voorbeelden hiervan zijn:
  • Verdelen van het vermogen (indien aanwezig)
  • Boedelverdeling
  • Moet het huis worden getaxeerd en/of verkocht
  • Andere woonruimte voor één of beide partners
  • Verzekeringen moeten worden veranderd
  • Hoe gaat het financieel in de toekomst