Contact

Burenruzie

Wanneer je om welke reden dan ook onenigheid krijgt met uw buren kan dat het woonplezier ernstig verstoren. Het begint vaak met kleine irritaties die kunnen uitgroeien tot grote conflicten. Daar kun je veel last van hebben. Je kunt de strijd aangaan of je buren proberen te ontwijken. Door met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren kan er begrip ontstaan voor elkaars situatie en belangen. Zo komt er ruimte om te zoeken naar oplossingen. Mediation kan uitkomst bieden om samen in gesprek te raken en het woongenot weer terug te brengen.

finish